Swallowtail Papillo machaon
Swallowtail Papillo machaon

Swallowtail Papillo machaon

Ref: 9V3A0040a

Location: Strumpshaw Fen Nature Reserve

Photographer: Percy Leeman

Swallowtail Papillo machaon

Swallowtail Papillo machaon

Ref: 9V3A0040a

Location: Strumpshaw Fen Nature Reserve

Photographer: Percy Leeman