Brimstone Gonepteryx rhamni
Brimstone Gonepteryx rhamni

Ref: IMG3241

Photographer: Percy Leeman

Brimstone Gonepteryx rhamni

Ref: IMG3241

Photographer: Percy Leeman