Swallowtail Papillo machaon
Swallowtail Papillo machaon

Swallowtail Papillo machaon

Ref: 5418

Location: Strumpshaw Fen Norfolk

Photographer: Percy Leeman

Swallowtail Papillo machaon

Swallowtail Papillo machaon

Ref: 5418

Location: Strumpshaw Fen Norfolk

Photographer: Percy Leeman